Mijn favorieten

Taxaties

Er zijn verschillende redenen om een pand te laten taxeren. Vast staat dat in ieder geval een taxatie meer is dan een simpele optelsom. Factoren als marksituatie, bouwtechnische aard, juridische aspecten en courantheid spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de taxatiewaarde. Het verrichten van taxaties mag alleen gebeuren door een register Makelaar-taxateur (RMT). Vanzelfsprekend verleent ook Van de Schans Makelaardij deze dienst aan u.

Kennis van de plaatselijke markt is heel belangrijk. Door jarenlange ervaring kunnen wij u een getrouw beeld geven van de waarde en de kwaliteit van het getaxeerde object. Omdat we lid zijn van het NWWI kunt u met ons taxatierapport bij iedere bank of belastinginspectie terecht. De kosten van een taxatierapport zijn afhankelijk van het soort taxatie en het getaxeerde bedrag. Omdat we zeer concurrerend in de markt opereren zijn onze tarieven zeer scherp

NWWI Taxaties

Wat is het NWWI?

Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) is het keurmerk voor woningtaxaties dat tot doel heeft de kwaliteit van taxatierapporten te optimaliseren. Het NWWI valideert (controleert) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd.

Kwaliteit en zekerheid

Het NWWI bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als de taxateur door voortdurend te controleren. Alle taxateurs van Van de Schans Makelaardij voldoen aan deze strenge kwaliteitseisen en zijn bij het NWWI aangesloten. De validatie (controle) van de rapporten binnen het NWWI wordt uitsluitend door ervaren en gecertificeerde taxateurs gedaan.

Hoe werkt het?

Onze taxateurs werken binnen een vastgesteld werkgebied. Na acceptatie van de opdracht maken wij het taxatierapport op en verklaren hierin op basis van onze eigen expertise én lokale kennis de afwijking tussen de getaxeerde waarde en de (door het NWWI aangeleverde) modelwaarden. Omdat onze taxateurs verplicht zijn de taxatie volgens strenge richtlijnen te onderbouwen, wordt voor u in het rapport duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Taxatierapport met NWWI Keurmerk aanvragen?

Neem contact op met ons kantoor op het nummer 040-23.51.807 of stuur een mail naar info@vandeschans.nl

Wat zijn de kosten?

De kosten van een taxatierapport zijn afhankelijk van het soort taxatie en het getaxeerde bedrag. Omdat we zeer concurrerend in de markt opereren zijn onze tarieven zeer scherp.

Op de factuur voor de taxatie staan de kosten voor de NWWI bijdrage (mocht u een gevalideerd rapport willen) van € 35,00 vermeld.

Ons kantoor draagt deze NWWI-bijdrage af aan het NWWI. Het NWWI is een stichting zonder winstoogmerk.